Monday, October 10, 2016

ABC Radio Australia vs.China Radio International on Oct.10

AUSTRALIA vs.CHINA    ABC Radio Australia vs.China Radio International on Oct.10:
0800-0805 on 15415 SHP 100 kW / 355 deg to EaAs French Mon-Fri, English Sat/Sun &
0700-0900 on 17840 KAS 100 kW / 174 deg to SoAs Chinese China Radio International

No comments:

Post a Comment