Friday, November 11, 2016

Reception of KTWR Trans World Radio Asia, Nov.11

GUAM   Reception of KTWR Trans World Radio Asia, Nov.11:
1015-1100 on 11750 TWR 200 kW / 305 deg to EaAs Chinese Mon-Sat
1032-1112 on 11965 TWR 100 kW / 263 deg to SEAs English Mon-Fri
1100-1200 on 12120 TWR 200 kW / 315 deg to EaAs Chinese
1100-1300 on  9910 TWR 200 kW / 305 deg to EaAs Chinese Mon-Fri

No comments:

Post a Comment