Thursday, January 12, 2017

Radio Publique Africaine via MGB on Jan.7:

MADAGASCAR   Radio Publique Africaine via MGB on Jan.7:
1800-1830 on 11550 MDC 250 kW / 295 deg to SoAf Kirundi
1831-1858 on 11550 MDC 250 kW / 295 deg to SoAf French

No comments:

Post a Comment