Thursday, May 10, 2018

Fair/good signal of Sri Lanka Broadcasting Corporation, May 10

SRI LANKA   Fair/good signal of Sri Lanka Broadcasting Corporation, May 10:
1115-1215 on  9720 TRM 125 kW / 345 deg to SoAs Hindi/Malayalam/Hindi/Tamil
https://www.youtube.com/watch?v=JB2PLq7UYGI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8j624iAFd3o&feature=youtu.be

No comments:

Post a Comment