Friday, March 15, 2013

B-12 for Voice of Korea


KOREA D.P.R.  Updated winter B-12 for Voice of Korea by time:
0300-0350 on 3250 PYO 100 kW / non-dir to NEAs Korean PBS, cancelled
0300-0350 on 7220 KUJ 200 kW / non-dir to NEAs Korean PBS, cancelled
0300-0350 on 9345 KUJ 200 kW / non-dir to NEAs Korean PBS, cancelled
0300-0350 on 9730 KUJ 200 kW / non-dir to NEAs Korean PBS, cancelled
0300-0357 on 11735 KUJ 200 kW / 028 deg to CSAm Spanish
0300-0357 on 13650 KUJ 200 kW / 238 deg to SEAs Chinese
0300-0357 on 13760 KUJ 200 kW / 028 deg to CSAm Spanish
0300-0357 on 15100 KUJ 200 kW / 238 deg to SEAs Chinese
0300-0357 on 15180 KUJ 200 kW / 028 deg to CSAm Spanish
0400-0457 on 3250 PYO 100 kW / non-dir to NEAs English
0400-0457 on 7220 KUJ 200 kW / non-dir to NEAs English
0400-0457 on 9345 KUJ 200 kW / non-dir to NEAs English
0400-0457 on 9730 KUJ 200 kW / non-dir to NEAs English
0400-0457 on 11735 KUJ 200 kW / 028 deg to CSAm English
0400-0457 on 13650 KUJ 200 kW / 238 deg to SEAs French
0400-0457 on 13760 KUJ 200 kW / 028 deg to CSAm English
0400-0457 on 15100 KUJ 200 kW / 238 deg to SEAs French
0400-0457 on 15180 KUJ 200 kW / 028 deg to CSAm English
0500-0557 on 3250 PYO 100 kW / non-dir to NEAs Chinese
0500-0557 on 7220 KUJ 200 kW / non-dir to NEAs Chinese
0500-0557 on 9345 KUJ 200 kW / non-dir to NEAs Chinese
0500-0557 on 9730 KUJ 200 kW / non-dir to NEAs Chinese
0500-0557 on 11735 KUJ 200 kW / 028 deg to CSAm Spanish
0500-0557 on 13650 KUJ 200 kW / 238 deg to SEAs English
0500-0557 on 13760 KUJ 200 kW / 028 deg to CSAm Spanish
0500-0557 on 15100 KUJ 200 kW / 238 deg to SEAs English
0500-0557 on 15180 KUJ 200 kW / 028 deg to CSAm Spanish
0600-0657 on 3250 PYO 100 kW / non-dir to NEAs English
0600-0657 on 7220 KUJ 200 kW / non-dir to NEAs English
0600-0657 on 9345 KUJ 200 kW / non-dir to NEAs English
0600-0657 on 9730 KUJ 200 kW / non-dir to NEAs English
0600-0657 on 11735 KUJ 200 kW / 028 deg to CSAm French
0600-0657 on 13650 KUJ 200 kW / 238 deg to SEAs Chinese
0600-0657 on 13760 KUJ 200 kW / 028 deg to CSAm French
0600-0657 on 15100 KUJ 200 kW / 238 deg to SEAs Chinese
0600-0657 on 15180 KUJ 200 kW / 028 deg to CSAm French
0700-0757 on 3250 PYO 100 kW / non-dir to NEAs Japanese
0700-0757 on 7220 KUJ 200 kW / non-dir to NEAs Korean PBS, cancelled
0700-0757 on 7580 KUJ 200 kW / 109 deg to JPN Japanese
0700-0757 on 9345 KUJ 200 kW / non-dir to NEAs Korean PBS, cancelled
0700-0757 on 9650 KUJ 200 kW / 109 deg to JPN Japanese
0700-0757 on 9975 KUJ 200 kW / 028 deg to FERu Russian
0700-0757 on 11735 KUJ 200 kW / 028 deg to FERu Russian
0700-0757 on 13760 KUJ 200 kW / 325 deg to EaEu Russian
0700-0757 on 15245 KUJ 200 kW / 325 deg to EaEu Russian
0800-0850 on 3250 PYO 100 kW / non-dir to NEAs Japanese
0800-0857 on 7220 KUJ 200 kW / non-dir to NEAs Chinese
0800-0850 on 7580 KUJ 200 kW / 109 deg to JPN Japanese
0800-0857 on 9345 KUJ 200 kW / non-dir to NEAs Chinese
0800-0850 on 9650 KUJ 200 kW / 109 deg to JPN Japanese
0800-0857 on 9975 KUJ 200 kW / 028 deg to FERu Russian
0800-0857 on 11735 KUJ 200 kW / 028 deg to FERu Russian
0800-0857 on 13760 KUJ 200 kW / 325 deg to EaEu Russian
0800-0857 on 15245 KUJ 200 kW / 325 deg to EaEu Russian
0900-0957 on 3250 PYO 100 kW / non-dir to NEAs Japanese
0900-0957 on 6070 KNG 250 kW / 109 deg to JPN Japanese
0900-0950 on 7220 KUJ 200 kW / non-dir to NEAs Korean KCBS
0900-0957 on 7580 KUJ 200 kW / 109 deg to JPN Japanese
0900-0950 on 9345 KUJ 200 kW / non-dir to NEAs Korean KCBS
0900-0957 on 9650 KUJ 200 kW / 109 deg to JPN Japanese
0900-0950 on 9975 KUJ 200 kW / 028 deg to ERus Korean PBS, cancelled
0900-0950 on 11735 KUJ 200 kW / 028 deg to ERus Korean PBS, cancelled
0900-0950 on 13760 KUJ 200 kW / 325 deg to EaEu Korean PBS, cancelled
0900-0950 on 15245 KUJ 200 kW / 325 deg to EaEu Korean PBS, cancelled
1000-1050 on 3250 PYO 100 kW / non-dir to NEAs Japanese
1000-1050 on 6070 KNG 250 kW / 109 deg to JPN Japanese
1000-1057 on 6170 KUJ 200 kW / 028 deg to CSAm English
1000-1057 on 6185 KUJ 200 kW / 238 deg to SEAs English
1000-1050 on 7220 KUJ 200 kW / non-dir to NEAs Korean PBS, cancelled
1000-1050 on 7580 KUJ 200 kW / 109 deg to JPN Japanese
1000-1057 on 9335 KUJ 200 kW / 028 deg to CSAm English
1000-1050 on 9345 KUJ 200 kW / non-dir to NEAs Korean PBS, cancelled
1000-1050 on 9650 KUJ 200 kW / 109 deg to JPN Japanese
1000-1057 on 9850 KUJ 200 kW / 238 deg to SEAs English
1100-1157 on 3250 PYO 100 kW / non-dir to NEAs Japanese
1100-1157 on 6070 KNG 250 kW / 109 deg to JPN Japanese
1100-1157 on 6170 KUJ 200 kW / 028 deg to CSAm French
1100-1157 on 6185 KUJ 200 kW / 238 deg to SEAs French
1100-1157 on 7220 KUJ 200 kW / non-dir to NEAs Chinese
1100-1157 on 7580 KUJ 200 kW / 109 deg to JPN Japanese
1100-1157 on 9335 KUJ 200 kW / 028 deg to CSAm French
1100-1157 on 9345 KUJ 200 kW / non-dir to NEAs Chinese, cancelled
1100-1157 on 9650 KUJ 200 kW / 109 deg to JPN Japanese
1100-1157 on 9850 KUJ 200 kW / 238 deg to SEAs French
1200-1250 on 3250 PYO 100 kW / non-dir to NEAs Japanese
1200-1250 on 6070 KNG 250 kW / 109 deg to JPN Japanese
1200-1250 on 6170 KUJ 200 kW / 028 deg to CSAm Korean KCBS
1200-1250 on 6185 KUJ 200 kW / 238 deg to SEAs Korean KCBS
1200-1257 on 7220 KUJ 200 kW / non-dir to NEAs Korean PBS, cancelled
1200-1250 on 7580 KUJ 200 kW / 109 deg to JPN Japanese
1200-1250 on 9335 KUJ 200 kW / 028 deg to CSAm Korean KCBS
1200-1257 on 9345 KUJ 200 kW / non-dir to NEAs Korean PBS, cancelled
1200-1250 on 9650 KUJ 200 kW / 109 deg to JPN Japanese
1200-1250 on 9850 KUJ 200 kW / 238 deg to SEAs Korean KCBS
1300-1357 on 3250 PYO 100 kW / non-dir to NEAs Korean PBS, cancelled
1300-1357 on 6170 KUJ 200 kW / 325 deg to EaEu Korean PBS, cancelled
1300-1357 on 6185 KUJ 200 kW / 238 deg to SEAs Chinese
1300-1357 on 7570 KUJ 200 kW / 325 deg to WeEu English
1300-1357 on 9325 KUJ 200 kW / 325 deg to EaEu Korean PBS, cancelled
1300-1357 on 9335 KUJ 200 kW / 028 deg to NoAm English
1300-1357 on 9850 KUJ 200 kW / 238 deg to SEAs Chinese
1300-1357 on 11710 KUJ 200 kW / 028 deg to NoAm English
1300-1357 on 12015 KUJ 200 kW / 325 deg to WeEu English
1400-1457 on 3250 PYO 100 kW / non-dir to NEAs Russian
1400-1457 on 6170 KUJ 200 kW / 325 deg to EaEu Russian
1400-1450 on 6185 KUJ 200 kW / 238 deg to SEAs Korean KCBS
1400-1457 on 7570 KUJ 200 kW / 325 deg to WeEu French
1400-1457 on 9325 KUJ 200 kW / 325 deg to EaEu Russian
1400-1457 on 9335 KUJ 200 kW / 028 deg to NoAm French
1400-1450 on 9850 KUJ 200 kW / 238 deg to SEAs Korean KCBS
1400-1457 on 11710 KUJ 200 kW / 028 deg to NoAm French
1400-1457 on 12015 KUJ 200 kW / 325 deg to WeEu French
1500-1557 on 3250 PYO 100 kW / non-dir to NEAs Russian
1500-1557 on 6170 KUJ 200 kW / 325 deg to EaEu Russian
1500-1557 on 7570 KUJ 200 kW / 325 deg to WeEu English
1500-1557 on 9325 KUJ 200 kW / 325 deg to EaEu Russian
1500-1557 on 9335 KUJ 200 kW / 028 deg to NoAm English
1500-1557 on 9990 KUJ 200 kW / 296 deg to N/ME Arabic
1500-1557 on 11545 KUJ 200 kW / 296 deg to N/ME Arabic
1500-1557 on 11710 KUJ 200 kW / 028 deg to NoAm English
1500-1557 on 12015 KUJ 200 kW / 325 deg to WeEu English
1600-1657 on 3250 PYO 100 kW / non-dir to NEAs German
1600-1657 on 6170 KUJ 200 kW / 325 deg to WeEu German
1600-1657 on 7570 KUJ 200 kW / 325 deg to WeEu French
1600-1657 on 9325 KUJ 200 kW / 325 deg to WeEu German
1600-1657 on 9335 KUJ 200 kW / 028 deg to NoAm French
1600-1657 on 9990 KUJ 200 kW / 296 deg to N/ME English
1600-1657 on 11545 KUJ 200 kW / 296 deg to N/ME English
1600-1657 on 11710 KUJ 200 kW / 028 deg to NoAm French
1600-1657 on 12015 KUJ 200 kW / 325 deg to WeEu French
1700-1757 on 3250 PYO 100 kW / non-dir to NEAs Russian
1700-1757 on 6170 KUJ 200 kW / 325 deg to EaEu Russian
1700-1750 on 7570 KUJ 200 kW / 325 deg to WeEu Korean KCBS
1700-1757 on 9325 KUJ 200 kW / 325 deg to EaEu Russian
1700-1750 on 9335 KUJ 200 kW / 028 deg to NoAm Korean KCBS
1700-1757 on 9990 KUJ 200 kW / 296 deg to N/ME Arabic
1700-1757 on 11545 KUJ 200 kW / 296 deg to N/ME Arabic
1700-1750 on 11710 KUJ 200 kW / 028 deg to NoAm Korean KCBS
1700-1750 on 12015 KUJ 200 kW / 325 deg to WeEu Korean KCBS
1800-1857 on 3250 PYO 100 kW / non-dir to NEAs Korean PBS
1800-1857 on 6170 KUJ 200 kW / 325 deg to WeEu German
1800-1857 on 7210 KUJ 200 kW / 271 deg to SoAf French
1800-1857 on 7570 KUJ 200 kW / 325 deg to WeEu English
1800-1857 on 9325 KUJ 200 kW / 325 deg to WeEu German
1800-1857 on 9975 KUJ 200 kW / 296 deg to N/ME French
1800-1857 on 11535 KUJ 200 kW / 296 deg to N/ME French
1800-1857 on 11910 KUJ 200 kW / 271 deg to SoAf French
1800-1857 on 12015 KUJ 200 kW / 325 deg to WeEu English
1900-1957 on 3250 PYO 100 kW / non-dir to NEAs Korean PBS
1900-1957 on 6170 KUJ 200 kW / 325 deg to WeEu German
1900-1957 on 7210 KUJ 200 kW / 271 deg to SoAf English
1900-1957 on 7570 KUJ 200 kW / 325 deg to WeEu Spanish
1900-1957 on 9325 KUJ 200 kW / 325 deg to WeEu German
1900-1957 on 9975 KUJ 200 kW / 296 deg to N/ME English
1900-1957 on 11535 KUJ 200 kW / 296 deg to N/ME English
1900-1957 on 11910 KUJ 200 kW / 271 deg to SoAf English
1900-1957 on 12015 KUJ 200 kW / 325 deg to WeEu Spanish
2000-2050 on 3250 PYO 100 kW / non-dir to NEAs Korean KCBS
2000-2050 on 6170 KUJ 200 kW / 325 deg to WeEu Korean KCBS
2000-2050 on 7210 KUJ 200 kW / 271 deg to SoAf Korean KCBS
2000-2057 on 7570 KUJ 200 kW / 325 deg to WeEu French
2000-2050 on 9325 KUJ 200 kW / 325 deg to WeEu Korean KCBS
2000-2050 on 9975 KUJ 200 kW / 296 deg to N/ME Korean KCBS
2000-2050 on 11535 KUJ 200 kW / 296 deg to N/ME Korean KCBS
2000-2050 on 11910 KUJ 200 kW / 271 deg to SoAf Korean KCBS
2000-2057 on 12015 KUJ 200 kW / 325 deg to WeEu French
2100-2150 on 3250 PYO 100 kW / non-dir to NEAs Japanese
2100-2157 on 7235 KUJ 200 kW / non-dir to NEAs Chinese
2100-2157 on 7570 KUJ 200 kW / 325 deg to WeEu English
2100-2150 on 7580 KUJ 200 kW / 109 deg to JPN Japanese
2100-2157 on 9345 KUJ 200 kW / non-dir to NEAs Chinese
2100-2150 on 9650 KUJ 200 kW / 109 deg to JPN Japanese
2100-2157 on 9975 KUJ 200 kW / 271 deg to CHN Chinese
2100-2157 on 11535 KUJ 200 kW / 271 deg to CHN Chinese
2100-2157 on 12015 KUJ 200 kW / 325 deg to WeEu English
2200-2257 on 3250 PYO 100 kW / non-dir to NEAs Japanese
2200-2257 on 7235 KUJ 200 kW / non-dir to NEAs Chinese
2200-2257 on 7570 KUJ 200 kW / 325 deg to WeEu Spanish
2200-2257 on 7580 KUJ 200 kW / 109 deg to JPN Japanese
2200-2257 on 9345 KUJ 200 kW / non-dir to NEAs Chinese
2200-2257 on 9650 KUJ 200 kW / 109 deg to JPN Japanese
2200-2257 on 9975 KUJ 200 kW / 271 deg to CHN Chinese
2200-2257 on 11535 KUJ 200 kW / 271 deg to CHN Chinese
2200-2257 on 12015 KUJ 200 kW / 325 deg to WeEu Spanish
2300-2350 on 3250 PYO 100 kW / non-dir to NEAs Japanese
2300-2350 on 7235 KUJ 200 kW / non-dir to NEAs Korean KCBS
2300-2350 on 7570 KUJ 200 kW / 325 deg to WeEu Korean KCBS
2300-2350 on 7580 KUJ 200 kW / 109 deg to JPN Japanese
2300-2350 on 9345 KUJ 200 kW / non-dir to NEAs Korean KCBS
2300-2350 on 9650 KUJ 200 kW / 109 deg to JPN Japanese
2300-2350 on 9975 KUJ 200 kW / 271 deg to CHN Korean KCBS
2300-2350 on 11535 KUJ 200 kW / 271 deg to CHN Korean KCBS
2300-2350 on 12015 KUJ 200 kW / 325 deg to WeEu Korean KCBS
KNG=Kanggye Spanish
KUJ=Kujang Spanish
PYO=Pyongyang

1 comment:

 1. Здравейте.
  Хареса ми блог, много новости.
  Чудя се какво ли адреса на Гласът на Корея, Pjongjang Радио 9325 KHz.
  PY2-255SWL
  Посетете: http://qsldobrasil.blogspot.com

  ReplyDelete