Friday, March 15, 2013

B-12 of Radio Habana Cuba


CUBA  Winter B-12 of Radio Habana Cuba till March 9:
0000-0030 on 15370 HAB 100 kW / 130 deg to SoAm Quechua
0000-0100 on 5040 HAB 100 kW / 130 deg to SoAm English
0100-0130 on 5040 HAB 100 kW / 130 deg to SoAm Creole 
0130-0200 on 5040 HAB 100 kW / 130 deg to SoAm French
0000-0100 on 6000 HAB 100 kW / 010 deg to NoAm Spanish Mon-Fri Mesa Redonda
0000-0100 on 9640 HAB 100 kW / 230 deg to NoAm Spanish Mon-Fri Mesa Redonda
0000-0500 on 6060 HAB 100 kW / 010 deg to NoAm Spanish
0000-0500 on 11680 HAB 250 kW / 160 deg to SoAm Spanish
0000-0500 on 11760 HAB 100 kW / non-dir to CeAm Spanish
0000-0600 on 6120 HAB 250 kW / 315 deg to CeAm Spanish
0000-0600 on 9810 HAB 100 kW / 340 deg to CeAm Spanish
0000-0600 on 11840 HAB 100 kW / 010 deg to NoAm Spanish
0000-0600 on 15230 HAB 100 kW / 130 deg to SoAm Spanish
0000-0600 on 17705 HAB 100 kW / 130 deg to SoAm Spanish
0100-0500 on 6000 HAB 100 kW / non-dir to CeAm English
0100-0500 on 6165 HAB 100 kW / 340 deg to CeAm English
0200-0600 on 5040 HAB 100 kW / 130 deg to SoAm Spanish
0500-0700 on 6010 HAB 250 kW / 315 deg to CeAm English
0500-0700 on 6060 HAB 100 kW / 010 deg to NoAm English
0500-0700 on 6125 HAB 100 kW / 010 deg to NoAm English
0500-0700 on 6165 HAB 100 kW / 340 deg to CeAm English
0600-0700 on 5040 HAB 100 kW / 130 deg to SoAm English
0700-0730 on 6010 HAB 250 kW / 315 deg to CeAm Esperanto Mon

1200-1300 on 6150 HAB 100 kW / 160 deg to SoAm Spanish
1200-1300 on 9550 HAB 100 kW / 340 deg to CeAm Spanish
1200-1300 on 9850 HAB 250 kW / 160 deg to SoAm Spanish
1200-1600 on 9540 HAB 100 kW / 340 deg to CeAm Spanish
1200-1600 on 11690 HAB 250 kW / 315 deg to CeAm Spanish
1200-1600 on 11760 HAB 100 kW / non-dir to CeAm Spanish
1200-1600 on 11860 HAB 100 kW / non-dir to CeAm Spanish
1200-1600 on 15230 HAB 100 kW / 130 deg to SoAm Spanish
1200-1600 on 17580 HAB 100 kW / 130 deg to SoAm Spanish
1200-1600 on 17730 HAB 100 kW / non-dir to CeAm Spanish
1300-1600 on 11750 HAB 250 kW / 160 deg to SoAm Spanish
1300-1600 on 13780 HAB 100 kW / 010 deg to NoAm Spanish
1300-1600 on 15340 HAB 250 kW / 160 deg to SoAm Spanish
1600-1630 on 11760 HAB 100 kW / 020 deg to NoAm Esperanto Sun

1930-2000 on 15340 HAB 100 kW / 053 deg to WeEu French
2000-2030 on 15340 HAB 100 kW / 053 deg to WeEu Portuguese
2030-2100 on 15340 HAB 100 kW / 053 deg to WeEu Arabic
2000-2100 on 11760 HAB 100 kW / non-dir to CeAm English
2100-2130 on 11760 HAB 100 kW / non-dir to CeAm French
2100-2130 on 11880 HAB 100 kW / 100 deg to SoAf French
2100-2300 on 15340 HAB 100 kW / 053 deg to WeEu Spanish
2130-2200 on 11880 HAB 100 kW / 100 deg to SoAf Portuguese
2200-2300 on 11880 HAB 100 kW / 100 deg to SoAf English
2200-2400 on 5040 HAB 100 kW / 130 deg to SoAm Spanish
2200-2400 on 9710 HAB 250 kW / 315 deg to CeAm Spanish
2200-2400 on 9810 HAB 100 kW / 340 deg to CeAm Spanish
2200-2400 on 11840 HAB 100 kW / 010 deg to NoAm Spanish
2200-2400 on 17705 HAB 100 kW / 130 deg to SoAm Spanish
2230-2300 on 15370 HAB 100 kW / 130 deg to SoAm French Mon-Sat
2230-2300 on 15370 HAB 100 kW / 130 deg to SoAm Esperanto Sun
2300-2330 on 15370 HAB 100 kW / 130 deg to SoAm Creole
2300-2400 on 15230 HAB 100 kW / 130 deg to SoAm Portuguese
2330-2400 on 15370 HAB 100 kW / 130 deg to SoAm Portuguese


CUBA  New B-12 of Radio Habana Cuba from March 10, 2013:
0000-0030 on 5040 HAB 100 kW / 130 deg to SoAm Creole
0000-0030 on 15370 HAB 100 kW / 130 deg to SoAm Quechua
0030-0100 on 5040 HAB 100 kW / 130 deg to SoAm French
0000-0400 on 11680 HAB 250 kW / 160 deg to SoAm Spanish
0000-0400 on 11760 HAB 100 kW / non-dir to CeAm Spanish
0000-0400 on 17705 HAB 100 kW / 130 deg to SoAm Spanish
0000-0500 on 6060 HAB 100 kW / 010 deg to NoAm Spanish
0000-0500 on 6120 HAB 250 kW / 315 deg to CeAm Spanish
0000-0500 on 9810 HAB 100 kW / 340 deg to CeAm Spanish
0000-0500 on 11840 HAB 100 kW / 010 deg to NoAm Spanish
0000-0500 on 15230 HAB 100 kW / 130 deg to SoAm Spanish
0100-0500 on 5040 HAB 100 kW / 130 deg to SoAm Spanish
0100-0500 on 6000 HAB 100 kW / non-dir to CeAm English
0100-0700 on 6165 HAB 100 kW / 340 deg to CeAm English
0500-0600 on 5040 HAB 100 kW / 130 deg to SoAm English
0500-0700 on 6010 HAB 250 kW / 315 deg to CeAm English
0500-0700 on 6060 HAB 100 kW / 010 deg to NoAm English
0500-0700 on 6125 HAB 100 kW / 010 deg to NoAm English
0700-0730 on 6010 HAB 250 kW / 315 deg to CeAm Esperanto Mon

1100-1300 on 6150 HAB 100 kW / 160 deg to SoAm Spanish
1100-1300 on 9550 HAB 100 kW / 340 deg to CeAm Spanish
1100-1300 on 9850 HAB 250 kW / 160 deg to SoAm Spanish
1100-1500 on 9540 HAB 100 kW / 340 deg to CeAm Spanish
1100-1500 on 11690 HAB 250 kW / 315 deg to CeAm Spanish
1100-1500 on 11760 HAB 100 kW / non-dir to CeAm Spanish
1100-1500 on 11860 HAB 100 kW / non-dir to CeAm Spanish
1100-1500 on 15230 HAB 100 kW / 130 deg to SoAm Spanish
1100-1500 on 17580 HAB 100 kW / 130 deg to SoAm Spanish
1100-1500 on 17730 HAB 100 kW / non-dir to CeAm Spanish
1300-1500 on 11750 HAB 250 kW / 160 deg to SoAm Spanish
1300-1500 on 13780 HAB 100 kW / 010 deg to NoAm Spanish
1300-1500 on 15340 HAB 250 kW / 160 deg to SoAm Spanish
1500-1530 on 11760 HAB 100 kW / 020 deg to NoAm Esperanto Sun

1900-2000 on 11760 HAB 100 kW / non-dir to CeAm English
1930-2000 on 15340 HAB 100 kW / 053 deg to WeEu French
2000-2030 on 11760 HAB 100 kW / non-dir to CeAm French 
2000-2030 on 15340 HAB 100 kW / 053 deg to WeEu Portuguese
2030-2100 on 15340 HAB 100 kW / 053 deg to WeEu Arabic
2100-2300 on 5040 HAB 100 kW / 130 deg to SoAm Spanish
2100-2300 on 9710 HAB 250 kW / 315 deg to CeAm Spanish
2100-2300 on 15340 HAB 100 kW / 053 deg to WeEu Spanish
2100-2400 on 9810 HAB 100 kW / 340 deg to CeAm Spanish
2100-2400 on 11840 HAB 100 kW / 010 deg to NoAm Spanish
2100-2400 on 17705 HAB 100 kW / 130 deg to SoAm Spanish
2200-2230 on 11880 HAB 100 kW / 100 deg to SoAf French
2230-2300 on 11880 HAB 100 kW / 100 deg to SoAf Portuguese
2230-2300 on 15370 HAB 100 kW / 130 deg to SoAm French Mon-Sat
2230-2300 on 15370 HAB 100 kW / 130 deg to SoAm Esperanto Sun
2300-2330 on 15370 HAB 100 kW / 130 deg to SoAm Creole
2300-2400 on 5040 HAB 100 kW / 130 deg to SoAm English
2300-2400 on 6000 HAB 100 kW / 010 deg to NoAm Spanish Mon-Fri Mesa Redonda
2300-2400 on 6120 HAB 250 kW / 315 deg to CeAm Spanish
2300-2400 on 9640 HAB 100 kW / 230 deg to NoAm Spanish Mon-Fri Mesa Redonda
2300-2400 on 11680 HAB 250 kW / 160 deg to SoAm Spanish
2300-2400 on 11760 HAB 100 kW / non-dir to CeAm Spanish
2300-2400 on 11880 HAB 100 kW / 100 deg to SoAf English
2300-2400 on 15230 HAB 100 kW / 130 deg to SoAm Portuguese
2330-2400 on 15370 HAB 100 kW / 130 deg to SoAm Portuguese

No comments:

Post a Comment