Tuesday, May 26, 2015

Radio Xoriyo and Oromo Voice Radio via Issoudun on May 25

FRANCE(non)   Radio Xoriyo and Oromo Voice Radio via Issoudun on May 25
Radio Xoriyo plus weak white noise digital jamming:
1600-1630 on 17870 ISS 500 kW / 130 deg to EaAf Somali Mon/Fri


Oromo Voice Radio plus strong white noise digital jamming:
1600-1615 on 17850 ISS 250 kW / 130 deg to EaAf Oromo Mon
1615-1630 on 17850 ISS 250 kW / 130 deg to EaAf English Mon

No comments:

Post a Comment