Wednesday, November 9, 2016

Good signal of WEWN-1 Global Catholic Radio & WRMI tx#01 in 25 mb on Nov.9

USA   Good signal of WEWN-1 Global Catholic Radio & WRMI tx#01 in 25 mb on Nov.9
1000&1225 on 11520 EWN 250 kW / 355 deg to SEAs English WEWN-1 Global Catholic R
1000&1225 on 11580 YFR 100 kW / 044 deg to WeEu English Brother Stair WRMI tx#01

No comments:

Post a Comment