Wednesday, November 9, 2016

Good signal of World Wide Christian Radio WWCR-1 on Nov.9

USA   Good signal of World Wide Christian Radio WWCR-1 on Nov.9
1200-1215 on 15795 WCR 100 kW / 046 deg to WeEu English
1215-1230 on 15795 WCR 100 kW / 046 deg to WeEu Arabic  Mon-Fri
1215-1245 on 15795 WCR 100 kW / 046 deg to WeEu English Sat/Sun
1230-1245 on 15795 WCR 100 kW / 046 deg to WeEu Russian Mon-Fri
1245-1300 on 15795 WCR 100 kW / 046 deg to WeEu English

No comments:

Post a Comment