Sunday, April 22, 2012

DX RE MIX NEWS # 726

HAPPY EASTER TO ALL ORTHODOX CHRISTIANS 16 April 2012


CANADA    A-12 of Radio Canada International until June 26 when the station
will cease transmissions of shortwave. In the footsteps of Radio Bulgaria!!
Arabic
0200-0230 on  5950 SMG 100 kW / 114 deg to N/ME
0200-0230 on  7230 WOF 100 kW / 114 deg to N/ME
0300-0330 on  5990 WOF 100 kW / 114 deg to N/ME
0300-0330 on  7230 SMG 100 kW / 114 deg to N/ME
1900-1930 on 15180 WOF 500 kW / 114 deg to N/ME
1900-1930 on 15235 SAC 250 kW / 073 deg to NCAf
Chinese
0000-0100 on  9690 KIM 100 kW / 225 deg to EaAs
0000-0100 on 12015 PHT 250 kW / 349 deg to EaAs
1100-1200 on  9490 PHT 250 kW / 332 deg to EaAs
1100-1200 on  9570 KIM 100 kW / 205 deg to EaAs
1500-1600 on  6110 YAM 300 kW / 290 deg to EaAs
1500-1600 on 11730 YAM 250 kW / 240 deg to EaAs
2200-2300 on  9525 KIM 100 kW / 225 deg to EaAs
2200-2300 on  9870 KIM 100 kW / 305 deg to EaAs
English
0000-0100 on 11700 KUN 150 kW / 177 deg to SEAs
1500-1600 on 11675 KUN 500 kW / 283 deg to SoAf
1500-1600 on 15125 URU 500 kW / 212 deg to SoAs
1500-1530 on 17815 SMG 125 kW / 085 deg to SoAs DRM mode
1800-1900 on  9530 KAS 100 kW / 239 deg to EaAf
1800-1900 on 11765 SKN 300 kW / 160 deg to EaAf
1800-1900 on 17810 SKN 250 kW / 175 deg to NCAf
2000-2100 on 15330 SAC 250 kW / 105 deg to CeAf
2000-2100 on 15235 SAC 250 kW / 073 deg to NEAf
2000-2100 on 17735 SAC 250 kW / 105 deg to CeAf
French
1900-2000 on 11765 KAS 100 kW / 239 deg to EaAf
1900-2000 on 13730 SMG 250 kW / 199 deg to CeAf
1900-2000 on 15320 SKN 250 kW / 180 deg to NWAf
1900-2000 on 17735 SAC 250 kW / 105 deg to NWAf
2100-2200 on  9525 SMG 100 kW / 184 deg to CeAf
2100-2200 on 15235 SAC 250 kW / 073 deg to NCAf
2100-2200 on 15330 SAC 250 kW / 105 deg to CeAf
2100-2200 on 17735 SAC 250 kW / 105 deg to CeAf
2300-2330 on  9525 KIM 100 kW / 225 deg to SEAs
Portuguese Fri-Sun
2100-2130 on 15455 SAC 250 kW / 163 deg to SEAm
2100-2130 on 17860 SAC 250 kW / 163 deg to SEAm
2200-2230 on 17860 SAC 250 kW / 163 deg to SEAm
2300-2330 on 13760 SAC 250 kW / 163 deg to SEAm
Russian
1500-1530 on 15325 WOF 250 kW / 070 deg to EaEu
1600-1630 on 15325 WOF 250 kW / 070 deg to EaEu
Spanish
2200-2230 on 11990 SAC 250 kW / 176 deg to SoAm
2200-2230 on 15455 SAC 250 kW / 176 deg to SoAm
2300-2330 on 11990 SAC 250 kW / 176 deg to SoAm
2300-2330 on 15455 SAC 250 kW / 176 deg to SoAm
0000-0030 on 11990 SAC 250 kW / 176 deg to SoAm
0000-0030 on 13760 SAC 250 kW / 240 deg to CeAm
0100-0130 on 11990 SAC 250 kW / 212 deg to CeAm

EGYPT   New registered frequencies of Radio Cairo, maybe upcominig changes:
1300-1400 on 17725 ABZ 250 kW / 070 deg to WeAs Dari, now on 15065
1400-1600 on 15240 ABZ 250 kW / 070 deg to WeAs Pashto, now on 15065
1400-1600 on 17640 ABZ 250 kW / 070 deg to WeAs Pashto, now on 15065
1600-1700 on 13680 ABS 250 kW / 315 deg to EaEu Bosnian, new language

FRENCH GUIANA    Frequency change of TDP station The Disco Palace in DRM:
2000-2100 NF 17875 GUF 100 kW / 311 deg to NoAm, ex 17755 to avoid RHC 17750

GUAM    Frequency change of AWR KSDA Agat in English to SoAs from April 8:
1600-1630 NF 11825 SDA 100 kW / 285 deg, ex 11750 to avoid SLBC in Tagalog

ITALY/ROMANIA    Changes of NEXUS IBA IRRS Shortwave:
Music, instead of Arab Woman Today in Arabic:
0800-0815 on 11910 TIG 300 kW / 140 deg to N&ME/WeAS Wed
1500-1515 on 15190 TIG 300 kW / 140 deg to N/ME/WeAS Fri

Free Speech Radio News (FSRN), instead of Radio Joystick:
0800-0900 on  9510 TIG 100 kW / 290 deg to WeEU/NoEU 1st Sat

Free Speech Radio News (FSRN), instead of Radio City:
0800-0900 on  9510 TIG 100 kW / 290 deg to WeEU/NoEU German  3rd Sat

Radio Santec Universal Life (UNL) in English, cancelled:
1500-1530 on 15190 TIG 300 kW / 100 deg to AS/AUS/NZ Sun

KOREA NORTH(non)  Frequency change of Voice of Martyrs in Korean from Apr.7
1600-1730 NF  7515 TAC 100 kW / 076 deg, ex 7485 to avoid RL in Turkmen. In
the coming days should change the time of transmission: 1500-1630 on 7515.

KOREA NORTH(non)  Additional broadcast of Radio Free North Korea in Korean:
1900-2100 on  7530 ERV 100 kW / 065 deg. First noted on April 1.

MADAGASCAR     Frequency and transmitter site changes of Zimbabwe Community
Radio/Radio Dialogue in English, Ndebele and Shona to Zimbabwe from April 1
1600-1700 NF 12115 MDC 250 kW / 265 deg, ex 5890 MEY 100 kW / 000 deg 

U.K.(non)    Some BABCOCK changes from April 1:
WYFR Family Radio changes:
1500-1600 NF 13690 DHA 250 kW / 105 deg to SoAs English, ex 11605
1830-1930 NF 17550 ASC 250 kW / 065 deg to WeAf Hausa, ex 19-20 on 9685 DHA

Radio Damal The Voice of the Somali People in Somali, temporarily suspended
0400-0700 on 15700 DHA 250 kW / 205 deg to EaAf
1830-1930 on 11740 WOF 300 kW / 122 deg to EaAf
1930-2130 on 11650 DHA 250 kW / 205 deg to EaAf

RTE Radio One in English:
1930-2000 on  5820 MEY 100 kW / non-dir to SoAf, ex 1930-2030

Gospel for Asia in various SEAs langs, all transmissions are cancelled:
2330-2400 on  6040 DHA 250 kW / 085 deg to SEAs
0000-0130 on  6145 DHA 250 kW / 085 deg to SEAs
1600-1630 on  9810 DHA 250 kW / 100 deg to SEAs
1615-1630 on  9810 DHA 250 kW / 070 deg to SEAs Sun-Wed

IBRA Radio in Somali from May 1:
1730-1800 NF 11740 MEY 100 kW / 020 deg to EaAf,ex 11610 to avoid VOR in Fr

USA(and non)    Brother Stair via Tiganesti/Wertachtal/Yerevan from April 2
0700-1000 on 15750 ERV 300 kW / 192 deg to EaAf Sat
1300-1500 on 15190 TIG 300 kW / 100 deg to SEAs
1400-1500 on  9655 WER 100 kW / 285 deg to WeEu
1500-1600 on 13810 WER 100 kW / 120 deg to N/ME
1500-1700 on 15700 TIG 300 kW / 100 deg to SEAs Sat, cancelled from Apr.14
1600-1700 on 15425 ERV 300 kW / 125 deg to SEAs, not 1500-1700
1800-2200 on  9400 ERV 100 kW / 305 deg to WeEu

USA    Frequency change of WEWN in English to SEAs from April 14:
1100-1300 NF 11520*EWN 250 kW / 355 deg, ex 11565 to aviod WHRI, re-ex 9390
1300-1500 on  9390 EWN 250 kW / 355 deg to SEAs, cancelled for maintenance!
*til 1200 co-ch WYFR Family Radio in Tagalog via Paochung, Taiwan!

USA    Upcoming frequency change of WYFR Family R. in Portuguese to Brasil
2200-0100 NF 15745 YFR 100 kW / 142 deg, ex 15190 to avoid R.Inconfidencia

USA(and non)   Frequency change of WYFR Family Radio in Burmese from Apr.3:
1300-1400 NF 17605 TAC 200 kW / 131 deg to SEAs, ex 12160 A-A

USA(and non)   Frequency change of Voice of America:
1330-1430 NF 11565 IRA 250 kW / 073 deg to SEAs, ex 11540*in Khmer
1600-1700 NF  9400 BIB 100 kW / 085 deg to CeAs, ex  9435 in Georgian
* to avoid WYFR Family Radio in English via Hu Wei, Taiwan

USA(and non)   Frequency changes of Radio Liberty:
1400-1500 NF 12025 BIB 100 kW / 085 deg to CeAs, ex 11730 in Turkmen
1500-1600 NF 12025 LAM 100 kW / 075 deg to CeAs, ex  9830 in Turkmen
1500-1600 NF  9400 BIB 100 kW / 088 deg to CeAs, ex 12025 in Azeri

1 comment:

 1. Tại sao khi quan hệ chồng thích hôn và xem chổ kín của vợ?Chuyện phòng the rất quan trọng trong đời sống vợ chồng, để đổi mới chuyện phòng the nhiều ông chồng vẩn hay đau đầu vì vợ không chịu hợp tác.
  Chịch xã giao nghĩa là gì có sướng không?Dạo gần đây cư dân mạng đang xôn xao truyền tay nhau một hiện tượng, đã và đang trở thành trào lưu nhất là trong giới trẻ.
  Có nên quan hệ bằng miệng khi mang thai 3 tháng đầuNhu cầu tình dục là một vấn đề tất yếu của cuộc sống. Chẳng nhữn đây là một phần bản năng của đàn ông mà còn là bí quyết vun đấp tình cảm vợ chồng của mọi gia đình.
  Ca sĩ Phi Nhung sinh năm bao nhiêu-bao nhiêu tuổi?Đã từ lâu cái tên Phi Nhung đã in sâu như một dấu ấn trong tim mọi người dân Việt Nam. Một ca sĩ nữ với dòng nhạc trữ tình quê hương với những bài hát đi sâu vào lòng ngừoi
  Những câu nói hay nhất về tình yêu và cuộc sống trên facebookBạn là một ngừoi lạc quan, vui vẽ, bạn yêu cuộc sống hiện tại. Tâm hồn bạn rất lãng mạng và bay bỏng, bạn đa cãm, bạn muốn chia sẽ thật nhiều những lời hay ý đẹp đến mọi người.
  Những câu stt buồn hay - độc nói về tình yêu và cuộc sốngMọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi vì có anh ở đây rồi
  Tư thế quan hệ vợ chồng 69 là gì?Trong cuộc sống vợ chồng, bạn cần có phương pháp để giữ lữa tình yêu, làm thế nào mà vợ chồng giống như lúc mới yêu. Lúc nào cũng yêu thương và luôn nghĩ về nhau.
  Nằm mơ thấy tai nạn giao thông là điềm báo gì?Trong những giấc mơ hàng ngày, chắc rằng bạn đã từng một lần nằm mơ thấy tai nạn giao thông.
  Những hình ảnh quan hệ tình dục nóng cận cảnhChuyện giới tính luôn là một vấn đề khiến cả hai giới tò mò thích thú. Bản năng tình dục của con người dường như là nhu cầu tất yếu, là một vấn đề hết sức bình thường
  Cây cỏ mực có công dụng chữa trị bệnh gì?Hầu hết mọi ngừoi dân việt nam từ xưa đến nay đều có niềm tin vào cây thuốc nam. Cách sử dụng rất đơn giản, dể làm nếu như bạn nắm được công dụng của chúng.
  Cách nhận biết phụ nữ mới vừa quan hệ tình dục xongBạn cảm thấy tò mò, thắc mắc mỗi khi gặp những ngừoi phụ nữ xung quanh mình. Rằng cô ấy đã từng quan hệ tình dục hay chưa?

  ReplyDelete