Monday, March 14, 2016

Oromo Voice Radio and Radio Xoriyo Ogaden via TDF, March 14

FRANCE(non)   Oromo Voice Radio and Radio Xoriyo Ogaden via TDF, March 14
Oromo Voice Radio
1600-1615 on 17850 ISS 250 kW / 130 deg to EaAf Afar Oromo Mon
1615-1630 on 17850 ISS 250 kW / 130 deg to EaAf English Mon
Radio Xoriyo Ogaden
1600-1630 on 17870 ISS 500 kW / 130 deg to EaAf Somali Mon/Fri

No comments:

Post a Comment