Thursday, April 26, 2018

Oromo Voice Radio & Voice of Amara Radio via TDF Issoudun, April 25

FRANCE(non)   Oromo Voice Radio & Voice of Amara Radio via TDF Issoudun, April 25:
Oromo Voice Radio
1600-1630 on 17850 ISS 250 kW / 130 deg to EaAf Afan Oromo Mon/Wed/Sat, fair/good
Voice of Amara Radio
1700-1758 on 15360 ISS 250 kW / 120 deg to EaAf Amharic Sat/Sun/Mon/Wed, very good
https://www.youtube.com/watch?v=kiZWMi73PA0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8epQ_WZAxTQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TB_tAlF5_-4&feature=youtu.be

No comments:

Post a Comment