Monday, April 23, 2018

SOH Xi Wang Zhi Sheng vs. FEBA Radio on 11580 kHz, April 23:

SRI LANKA(non)   SOH Xi Wang Zhi Sheng vs. FEBA Radio on 11580 kHz, April 23:
2300-1600 on 11580 unknown kW / non-dir to EaAs Chinese SOH Xi Wang Zhi Sheng
1330-1345 on 11580 TRM 125 kW / 345 deg to SoAs English Mon FEBA plus jamming
https://www.youtube.com/watch?v=ZKy42c_WMVc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-zV0fOBLFqI&feature=youtu.be

No comments:

Post a Comment