Tuesday, April 30, 2013

A-13 of VoA and Radio Marti

USA(non)  Summer A-13 for Voice of America and Radio Marti:
0000-0030 on 5955 UDO 250 kW / 280 deg to SEAs Burmese
0000-0030 on 7430 IRA 250 kW / 057 deg to SEAs Burmese
0000-0030 on 9325 PHT 250 kW / 270 deg to SEAs Burmese

0000-0100 on 7250 KWT 250 kW / 080 deg to CeAs Tibetan
0000-0100 on 9310 UDO 250 kW / 324 deg to CeAs Tibetan Tue/Thu
0000-0100 on 9340 UDO 250 kW / 324 deg to CeAs Tibetan Mon/Wed/Fri
0000-0100 on 9350 UDO 250 kW / 324 deg to CeAs Tibetan Sat
0000-0100 on 9360 UDO 250 kW / 324 deg to CeAs Tibetan Sun
0000-0100 on 9545 PHT 250 kW / 332 deg to EaAs Chinese
0000-0100 on 9855 IRA 250 kW / 020 deg to CeAs Tibetan
0000-0100 on 15385 PHT 250 kW / 332 deg to EaAs Chinese
0000-0100 on 15565 UDO 250 kW / 030 deg to EaAs Chinese
0000-0100 on 17560 PHT 250 kW / 349 deg to EaAs Chinese

0030-0100 on 7430 KWT 250 kW / 082 deg to SoAs Learning English
0030-0100 on 9325 UDO 250 kW / 280 deg to SEAs Learning English
0030-0100 on 9790 PHT 250 kW / 270 deg to SEAs Learning English
0030-0100 on 12015 UDO 250 kW / 030 deg to EaAs Learning English
0030-0100 on 15290 PHT 250 kW / 349 deg to EaAs Learning English
0030-0100 on 17820 PHT 250 kW / 021 deg to EaAs Learning English

0000-0300 on 6030 GB 250 kW / 225 deg to Cuba Spanish Radio Marti
0000-0300 on 7365 GB 250 kW / 183 deg to Cuba Spanish Radio Marti

0100-0200 on 7430 KWT 250 kW / 082 deg to SoAs English
0100-0200 on 9780 IRA 250 kW / 356 deg to SoAs English
0100-0200 on 15205 UDO 250 kW / 292 deg to SoAs English

0100-0300 on 9370 KWT 250 kW / 080 deg to WeAs Pashto Deewa Radio
0100-0300 on 11895 IRA 250 kW / 340 deg to WeAs Pashto Deewa Radio
0100-0300 on 12035 KWT 250 kW / 078 deg to WeAs Pashto Deewa Radio

0130-0200 on 9825 GB 250 kW / 172 deg to SoAm Learning English Tue-Sat

0130-0230 on 11565 KWT 250 kW / 070 deg to WeAs Dari Radio Ashna
0130-0230 on 15090 UDO 250 kW / 300 deg to WeAs Dari Radio Ashna

0130-0300 on 7305 UDO 250 kW / 276 deg to SEAs Burmese
0130-0300 on 15115 PHT 250 kW / 283 deg to SEAs Burmese
0130-0300 on 17780 PHT 250 kW / 283 deg to SEAs Burmese

0230-0300 on 5745 GB 250 kW / 190 deg to Cuba Radiogram Sun

0300-0330 on 6135 SMG 250 kW / 146 deg to SDN Arabic Afia Darfur
0300-0330 on 7260 SAO 100 kW / 052 deg to SDN Arabic Afia Darfur
0300-0330 on 9815 NAU 250 kW / 160 deg to SDN Arabic Afia Darfur

0300-0400 on 4930 BOT 100 kW / 020 deg to SoAf English
0300-0400 on 6030 GB 250 kW / 205 deg to Cuba Spanish Radio Marti Tue-Sun
0300-0400 on 6080 SAO 100 kW / 138 deg to CSAf English
0300-0400 on 7365 GB 250 kW / 183 deg to Cuba Spanish Radio Marti Tue-Sun
0300-0400 on 9370 KWT 250 kW / 080 deg to WeAs Pashto Deewa Radio
0300-0400 on 9885 BOT 100 kW / 350 deg to CeAf English
0300-0400 on 11895 KWT 250 kW / 078 deg to WeAs Pashto Deewa Radio
0300-0400 on 12035 KWT 250 kW / 078 deg to WeAs Pashto Deewa Radio
0300-0400 on 15130 UDO 250 kW / 313 deg to CeAs Tibetan
0300-0400 on 17735 PHT 250 kW / 315 deg to CeAs Tibetan
0300-0400 on 21460 PHT 250 kW / 315 deg to CeAs Tibetan Mon
0300-0400 on 21470 PHT 250 kW / 315 deg to CeAs Tibetan Tue
0300-0400 on 21480 PHT 250 kW / 315 deg to CeAs Tibetan Wed
0300-0400 on 21490 PHT 250 kW / 315 deg to CeAs Tibetan Thu
0300-0400 on 21500 PHT 250 kW / 315 deg to CeAs Tibetan Fri
0300-0400 on 21515 PHT 250 kW / 315 deg to CeAs Tibetan Sat
0300-0400 on 21530 PHT 250 kW / 315 deg to CeAs Tibetan Sun

0330-0400 on 7325 SAO 100 kW / 100 deg to SoAf Kinyarwanda
0330-0400 on 7340 BOT 100 kW / 010 deg to SoAf Kinyarwanda
0330-0400 on 11750 SMG 250 kW / 130 deg to EaAf Somali
0330-0400 on 11905 SAO 100 kW / 100 deg to SoAf Kinyarwanda
0330-0400 on 13680 IRA 250 kW / 275 deg to EaAf Somali
0330-0400 on 15620 IRA 250 kW / 267 deg to EaAf Somali

0400-0430 on 7325 SAO 100 kW / 100 deg to SoAf Kinyarwanda Sat/Sun
0400-0430 on 7340 BOT 100 kW / 010 deg to SoAf Kinyarwanda Sat/Sun
0400-0430 on 9885 BOT 100 kW / 350 deg to CeAf English
0400-0430 on 11905 SAO 100 kW / 100 deg to SoAf Kinyarwanda Sat/Sun

0400-0500 on 4930 BOT 100 kW / 020 deg to SoAf English
0400-0500 on 4960 SAO 100 kW / 030 deg to WCAf English
0400-0500 on 6080 SAO 100 kW / 138 deg to CSAf English
0400-0500 on 12025 BOT 100 kW / 350 deg to CeAf English
0400-0500 on 15155 UDO 250 kW / 313 deg to CeAs Tibetan
0400-0500 on 17735 UDO 250 kW / 324 deg to CeAs Tibetan
0400-0500 on 21455 PHT 250 kW / 315 deg to CeAs Tibetan Mon
0400-0500 on 21465 PHT 250 kW / 315 deg to CeAs Tibetan Tue
0400-0500 on 21500 PHT 250 kW / 315 deg to CeAs Tibetan Wed
0400-0500 on 21510 PHT 250 kW / 315 deg to CeAs Tibetan Thu
0400-0500 on 21530 PHT 250 kW / 315 deg to CeAs Tibetan Fri
0400-0500 on 21550 PHT 250 kW / 315 deg to CeAs Tibetan Sat
0400-0500 on 21570 PHT 250 kW / 315 deg to CeAs Tibetan Sun

0400-0700 on 6030 GB 250 kW / 205 deg to Cuba Spanish Radio Marti Tue-Sun
0400-0700 on 7405 GB 250 kW / 183 deg to Cuba Spanish Radio Marti Tue-Sun

0500-0530 on 4960 SAO 100 kW / 030 deg to WCAf Hausa
0500-0530 on 6035 ASC 250 kW / 027 deg to WCAf Hausa
0500-0530 on 6095 SAO 100 kW / 000 deg to WCAf Hausa

0500-0600 on 4930 BOT 100 kW / 020 deg to SoAf English
0500-0600 on 6080 SAO 100 kW / 138 deg to CSAf English
0500-0600 on 11905 SMG 250 kW / 114 deg to WeAs Kurdish
0500-0600 on 12025 BOT 100 kW / 010 deg to CSAf English
0500-0600 on 15265 UDO 250 kW / 313 deg to CeAs Tibetan
0500-0600 on 15525 IRA 250 kW / 316 deg to WeAs Kurdish
0500-0600 on 15580 BOT 100 kW / 350 deg to CeAf English
0500-0600 on 17490 UDO 250 kW / 324 deg to CeAs Tibetan
0500-0600 on 17870 IRA 250 kW / 299 deg to WeAs Kurdish
0500-0600 on 21460 PHT 250 kW / 315 deg to CeAs Tibetan Mon
0500-0600 on 21470 PHT 250 kW / 315 deg to CeAs Tibetan Tue
0500-0600 on 21480 PHT 250 kW / 315 deg to CeAs Tibetan Wed
0500-0600 on 21490 PHT 250 kW / 315 deg to CeAs Tibetan Thu
0500-0600 on 21510 PHT 250 kW / 315 deg to CeAs Tibetan Fri
0500-0600 on 21530 PHT 250 kW / 315 deg to CeAs Tibetan Sat
0500-0600 on 21545 PHT 250 kW / 315 deg to CeAs Tibetan Sun

0530-0600 on 4960 SAO 100 kW / 030 deg to WCAf French Mon-Fri
0530-0600 on 6095 SAO 100 kW / 000 deg to WCAf French Mon-Fri
0530-0600 on 9885 BOT 100 kW / 350 deg to CeAf French Mon-Fri
0530-0600 on 13830 SAO 100 kW / 100 deg to CeAf French Mon-Fri

0600-0630 on 4960 SAO 100 kW / 030 deg to WCAf French Mon-Fri
0600-0630 on 6095 SAO 100 kW / 000 deg to WCAf French Mon-Fri
0600-0630 on 9885 GB 250 kW / 091 deg to CeAf French Mon-Fri
0600-0630 on 13830 IRA 250 kW / 279 deg to CeAf French Mon-Fri

0600-0700 on 6080 SAO 100 kW / 138 deg to CSAf English
0600-0700 on 12025 BOT 100 kW / 010 deg to CSAf English
0600-0700 on 15580 BOT 100 kW / 350 deg to CeAf English

0700-0730 on 4960 SAO 100 kW / 030 deg to WCAf Hausa
0700-0730 NF 11885 SAO 100 kW / 020 deg to WCAf Hausa, ex 11785
0700-0730 on 13725 SAO 100 kW / 000 deg to WCAf Hausa

0700-0900 on 5980 GB 250 kW / 174 deg to Cuba Spanish Radio Marti Tue-Sun
0700-0900 on 6030 GB 250 kW / 205 deg to Cuba Spanish Radio Marti Tue-Sun

0900-1000 on 5980 GB 250 kW / 174 deg to Cuba Spanish Radio Marti
0900-1000 on 6030 GB 250 kW / 205 deg to Cuba Spanish Radio Marti

0900-1100 on 11825 PHT 250 kW / 349 deg to EaAs Chinese
0900-1100 on 11965 UDO 250 kW / 006 deg to EaAs Chinese
0900-1100 on 13740 UDO 250 kW / 018 deg to EaAs Chinese
0900-1100 on 17485 UDO 250 kW / 030 deg to EaAs Chinese
0900-1100 on 21695 PHT 250 kW / 349 deg to EaAs Chinese

1000-1200 on 6030 GB 250 kW / 205 deg to Cuba Spanish Radio Marti
1000-1200 on 9805 GB 250 kW / 183 deg to Cuba Spanish Radio Marti

1100-1130 on 12030 SAO 100 kW / 076 deg to WCAf French Sat
1100-1130 on 13735 SAO 100 kW / 100 deg to WCAf French Sat
1100-1130 on 15715 GB 250 kW / 094 deg to WCAf French Sat
1100-1130 on 17850 IRA 250 kW / 271 deg to WCAf French Sat

1100-1200 on 6110 UDO 250 kW / 030 deg to EaAs Chinese
1100-1200 on 9845 PHT 250 kW / 315 deg to EaAs Chinese
1100-1200 on 11785 UDO 250 kW / 006 deg to EaAs Chinese
1100-1200 on 11825 PHT 250 kW / 349 deg to EaAs Chinese

1130-1230 on 11965 PHT 250 kW / 270 deg to SEAs Burmese
1130-1230 on 15555 PHT 250 kW / 283 deg to SEAs Burmese
1130-1230 on 17680 PHT 250 kW / 315 deg to SEAs Burmese

1200-1300 on 6110 UDO 250 kW / 030 deg to EaAs Chinese
1200-1300 on 7225 PHT 250 kW / 021 deg to EaAs Korean
1200-1300 on 7405 GB 250 kW / 205 deg to Cuba Spanish Radio Marti
1200-1300 on 7575 UDO 250 kW / 018 deg to EaAs English
1200-1300 on 9490 TIN 250 kW / 333 deg to EaAs Korean
1200-1300 on 9510 PHT 250 kW / 283 deg to SEAs English
1200-1300 on 9805 GB 250 kW / 183 deg to Cuba Spanish Radio Marti
1200-1300 on 11785 UDO 250 kW / 006 deg to EaAs Chinese
1200-1300 on 11825 PHT 250 kW / 349 deg to EaAs Chinese
1200-1300 on 12075 PHT 125 kW / 349 deg to SEAs English
1200-1300 on 12150 PHT 250 kW / 270 deg to EaAs English
1200-1300 on 15250 PHT 250 kW / 315 deg to EaAs Chinese
1200-1300 on 15775 PHT 250 kW / 021 deg to EaAs Korean

1230-1300 on 9695 PHT 250 kW / 270 deg to SEAs Laotian
1230-1300 on 11965 PHT 250 kW / 270 deg to SEAs Laotian

1300-1330 on 6095 GB 250 kW / 190 deg to Cuba Radiogram Sun

1300-1400 on 6110 PHT 250 kW / 332 deg to EaAs Chinese
1300-1400 on 7225 PHT 250 kW / 021 deg to EaAs Korean
1300-1400 on 7365 UDO 250 kW / 054 deg to CeAs Cantonese
1300-1400 on 7405 GB 250 kW / 205 deg to Cuba Spanish Radio Marti
1300-1400 on 7495 UDO 250 kW / 300 deg to WeAs Pashto Deewa Radio
1300-1400 on 7575 UDO 250 kW / 018 deg to SEAs English Sat/Sun
1300-1400 on 9310 IRA 250 kW / 334 deg to WeAs Pashto Deewa Radio
1300-1400 on 9510 PHT 250 kW / 283 deg to SEAs English Sat/Sun
1300-1400 on 9695 UDO 250 kW / 311 deg to WeAs Pashto Deewa Radio
1300-1400 on 11785 UDO 250 kW / 349 deg to EaAs Chinese
1300-1400 on 11805 SAI 100 kW / 310 deg to EaAs Chinese
1300-1400 on 11935 TIN 250 kW / 333 deg to EaAs Korean
1300-1400 on 11990 NVS 250 kW / 120 deg to EaAs Chinese
1300-1400 on 12075 TIN 250 kW / 049 deg to SEAs English Sat/Sun
1300-1400 on 12150 PHT 250 kW / 270 deg to EaAs English Sat/Sun
1300-1400 on 13690 IRA 250 kW / 340 deg to WeAs Pashto Deewa Radio
1300-1400 on 13820 GB 250 kW / 174 deg to Cuba Spanish Radio Marti
1300-1400 on 15115 UDO 250 kW / 014 deg to EaAs Chinese
1300-1400 on 15170 IRA 250 kW / 267 deg to EaAf Somali
1300-1400 on 15775 PHT 250 kW / 021 deg to EaAs Korean
1300-1400 on 17530 SMG 250 kW / 139 deg to EaAf Somali

1330-1430 on 11695 IRA 250 kW / 073 deg to SEAs Khmer

1400-1500 on 4930 BOT 100 kW / 020 deg to SoAf English
1400-1500 on 6080 SAO 100 kW / 138 deg to SoAf English
1400-1500 on 6110 PHT 250 kW / 021 deg to EaAs Chinese
1400-1500 on 7225 TIN 250 kW / 329 deg to EaAs Korean
1400-1500 on 7365 PHT 250 kW / 332 deg to CeAs Cantonese
1400-1500 on 7495 UDO 250 kW / 300 deg to WeAs Pashto Deewa Radio
1400-1500 on 7575 UDO 250 kW / 268 deg to SoAs English Mon-Fri
1400-1500 on 9310 IRA 250 kW / 334 deg to WeAs Pashto Deewa Radio
1400-1500 on 9695 UDO 250 kW / 311 deg to WeAs Pashto Deewa Radio
1400-1500 on 9845 UDO 250 kW / 030 deg to EaAs Chinese
1400-1500 on 9850 BIB 100 kW / 105 deg to WeAs Kurdish
1400-1500 on 9920 UDO 250 kW / 324 deg to CeAs Tibetan
1400-1500 on 11615 PHT 250 kW / 332 deg to CeAs Chinese
1400-1500 on 11935 TIN 250 kW / 333 deg to EaAs Korean
1400-1500 on 11990 NVS 250 kW / 120 deg to EaAs Chinese
1400-1500 on 12040 PHT 250 kW / 332 deg to EaAs Chinese
1400-1500 on 12150 PHT 250 kW / 270 deg to SoAs English Mon-Fri
1400-1500 on 13690 LAM 100 kW / 092 deg to WeAs Pashto Deewa Radio
1400-1500 NF 15490 PHT 250 kW / 270 deg to SEAs English Mon-Fri, ex 12120
1400-1500 on 15775 PHT 250 kW / 021 deg to EaAs Korean
1400-1500 on 15580 SAO 100 kW / 138 deg to SoAf English
1400-1500 on 17505 LAM 100 kW / 077 deg to CeAs Tibetan Mon
1400-1500 on 17530 LAM 100 kW / 077 deg to CeAs Tibetan Tue
1400-1500 on 17540 LAM 100 kW / 077 deg to CeAs Tibetan Wed
1400-1500 on 17560 LAM 100 kW / 077 deg to CeAs Tibetan Thu
1400-1500 on 17570 LAM 100 kW / 077 deg to CeAs Tibetan Fri
1400-1500 on 17580 LAM 100 kW / 077 deg to CeAs Tibetan Sun
1400-1500 on 17590 LAM 100 kW / 077 deg to CeAs Tibetan Sat
1400-1500 on 17740 UDO 250 kW / 321 deg to CeAs Tibetan
1400-1500 on 17870 IRA 250 kW / 299 deg to WeAs Kurdish

1400-1800 on 11930 GB 250 kW / 184 deg to Cuba Spanish Radio Marti
1400-1800 on 13820 GB 250 kW / 174 deg to Cuba Spanish Radio Marti

1430-1500 on 12075 TIN 250 kW / 287 deg to SEAs Burmese

1430-1530 on 9335 KWT 250 kW / 070 deg to WeAs Pashto Radio Ashna
1430-1530 on 9790 KWT 250 kW / 080 deg to WeAs Pashto Radio Ashna
1430-1530 on 11965 IRA 250 kW / 057 deg to SEAs Burmese
1430-1530 on 15090 KWT 250 kW / 070 deg to WeAs Pashto Radio Ashna

1430-1630 on 5880 PHT 250 kW / 270 deg to SEAs Burmese
1430-1630 on 9320 PHT 250 kW / 270 deg to SEAs Burmese

1500-1530 on 9540 UDO 250 kW / 316 deg to CeAs Uzbek
1500-1530 on 9580 PHT 250 kW / 315 deg to CeAs Uzbek
1500-1530 on 11920 SMG 250 kW / 073 deg to CeAs Uzbek
1500-1530 on 12085 SAO 100 kW / 000 deg to WCAf Hausa
1500-1530 on 13725 SAO 100 kW / 020 deg to WCAf Hausa
1500-1530 on 15100 KWT 250 kW / 046 deg to CeAs Uzbek Tue/Sat
1500-1530 on 15120 KWT 250 kW / 046 deg to CeAs Uzbek Sun
1500-1530 on 15140 KWT 250 kW / 046 deg to CeAs Uzbek Mon
1500-1530 on 15255 KWT 250 kW / 046 deg to CeAs Uzbek Wed
1500-1530 on 15285 KWT 250 kW / 046 deg to CeAs Uzbek Thu
1500-1530 on 15290 KWT 250 kW / 046 deg to CeAs Uzbek Fri
1500-1530 on 17690 SMG 250 kW / 184 deg to WCAf Hausa

1500-1600 on 4930 BOT 100 kW / 020 deg to SoAf English
1500-1600 on 6080 SAO 100 kW / 138 deg to SoAf English
1500-1600 on 6140 UDO 250 kW / 284 deg to SoAs Learning English
1500-1600 on 7495 UDO 250 kW / 300 deg to WeAs Pashto Deewa Radio
1500-1600 on 7540 PHT 250 kW / 270 deg to SoAs Learning English
1500-1600 on 7575 UDO 250 kW / 268 deg to SoAs English
1500-1600 on 9310 IRA 250 kW / 334 deg to WeAs Pashto Deewa Radio
1500-1600 on 9355 UDO 250 kW / 311 deg to WeAs Pashto Deewa Radio
1500-1600 on 9400 PHT 250 kW / 349 deg to EaAs Learning English
1500-1600 on 12150 PHT 250 kW / 270 deg to SoAs English
1500-1600 on 13690 UDO 250 kW / 300 deg to WeAs Pashto Deewa Radio
1500-1600 NF 15490 UDO 250 kW / 284 deg to SoAs English, ex 12120
1500-1600 on 15580 BOT 100 kW / 350 deg to CeAf English
1500-1600 on 17895 BOT 100 kW / 010 deg to CSAf English

1530-1630 on 9335 KWT 250 kW / 070 deg to WeAs Dari Radio Ashna
1530-1630 on 9790 KWT 250 kW / 080 deg to WeAs Dari Radio Ashna
1530-1630 on 15090 KWT 250 kW / 070 deg to WeAs Dari Radio Ashna

1600-1630 on 12080 MEY 250 kW / 015 deg to SoAf Kirunda Sat
1600-1630 on 15460 SAO 100 kW / 100 deg to SoAf Kirunda Sat
1600-1630 on 17530 SAO 100 kW / 100 deg to SoAf Kirunda Sat
1600-1630 on 17860 GB 250 kW / 045 deg to WeEu Radiogram Sat

1600-1700 on 4930 BOT 100 kW / 020 deg to SoAf English
1600-1700 on 6080 SAO 100 kW / 138 deg to SoAf English
1600-1700 on 7475 UDO 250 kW / 300 deg to SoAs Bangla
1600-1700 on 7495 UDO 250 kW / 300 deg to WeAs Pashto Deewa Radio
1600-1700 on 7545 PHT 250 kW / 332 deg to CeAs Tibetan
1600-1700 on 9310 UDO 250 kW / 300 deg to WeAs Pashto Deewa Radio
1600-1700 on 9355 UDO 250 kW / 311 deg to WeAs Pashto Deewa Radio
1600-1700 on 9565 UDO 250 kW / 304 deg to CeAs Tibetan
1600-1700 on 9965 PHT 250 kW / 315 deg to WeAs Pashto Deewa Radio
1600-1700 on 11790 UDO 250 kW / 300 deg to SoAs Bangla
1600-1700 on 11915 SAO 100 kW / 114 deg to CeAf Learning English
1600-1700 on 12055 SMG 250 kW / 130 deg to EaAf Somali
1600-1700 on 13570 BOT 100 kW / 350 deg to CeAf Learning English
1600-1700 on 15580 BOT 100 kW / 350 deg to CeAf English
1600-1700 on 15620 KWT 250 kW / 185 deg to EaAf Somali
1600-1700 on 15630 BIB 100 kW / 085 deg to CeAs Tibetan Mon/Wed/Fri
1600-1700 on 15640 BIB 100 kW / 085 deg to CeAs Tibetan Tue/Thu
1600-1700 on 15760 BIB 100 kW / 085 deg to CeAs Tibetan Sat
1600-1700 on 15780 BIB 100 kW / 085 deg to CeAs Tibetan Sun
1600-1700 on 17895 IRA 250 kW / 275 deg to CSAf Learning English

1630-1700 on 11655 ISS 250 kW / 150 deg to SDN English South Sudan Mon-Fri
1630-1700 on 11835 SAO 100 kW / 100 deg to CeAf Swahili
1630-1700 on 11905 NAU 250 kW / 150 deg to SDN English South Sudan Mon-Fri
1630-1700 on 13630 IRA 250 kW / 255 deg to CSAf Portuguese Fri
1630-1700 on 13870 ISS 250 kW / 150 deg to SDN English South Sudan Mon-Fri
1630-1700 on 15720 GB 250 kW / 094 deg to CSAf Portuguese Fri
1630-1700 on 15265 BOT 100 kW / 010 deg to CeAf Swahili
1630-1700 on 15460 SAO 100 kW / 112 deg to CeAf Swahili

1630-1730 on 9335 KWT 250 kW / 070 deg to WeAs Pashto Radio Ashna
1630-1730 on 9790 PHT 250 kW / 283 deg to WeAs Pashto Radio Ashna
1630-1730 on 11580 KWT 250 kW / 070 deg to WeAs Pashto Radio Ashna

1700-1730 on 12055 SMG 250 kW / 130 deg to EaAf Somali
1700-1730 on 13630 BOT 100 kW / 350 deg to CSAf Portuguese
1700-1730 on 13680 KWT 250 kW / 185 deg to EaAf Somali
1700-1730 on 15720 GB 250 kW / 094 deg to CSAf Portuguese
1700-1730 on 17895 IRA 250 kW / 255 deg to CeAf English

1700-1800 on 4930 BOT 100 kW / 020 deg to ZWE English/Shona/Ndebele
1700-1800 on 5940 BOT 100 kW / 010 deg to ZWE English/Shona/Ndebele
1700-1800 on 6080 SAO 100 kW / 330 deg to CeAf English
1700-1800 on 7365 BIB 100 kW / 105 deg to WeAs Kurdish
1700-1800 on 7495 IRA 250 kW / 340 deg to WeAs Pashto Deewa Radio
1700-1800 on 9310 UDO 250 kW / 300 deg to WeAs Pashto Deewa Radio
1700-1800 on 9780 ISS 250 kW / 090 deg to WeAs Pashto Deewa Radio
1700-1800 on 9850 BIB 100 kW / 105 deg to WeAs Kurdish
1700-1800 on 9965 UDO 250 kW / 311 deg to WeAs Pashto Deewa Radio
1700-1800 on 11795 SMG 250 kW / 184 deg to WCAf English
1700-1800 on 11985 IRA 250 kW / 315 deg to WeAs Kurdish
1700-1800 on 15455 SAO 100 kW / 126 deg to ZWE English/Shona/Ndebele
1700-1800 on 15580 BOT 100 kW / 350 deg to CeAf English

1730-1800 on 7435 KWT 250 kW / 058 deg to CeAs Azeri
1730-1800 on 9490 BIB 100 kW / 088 deg to CeAs Azeri
1730-1800 on 11760 SMG 250 kW / 073 deg to CeAs Azeri
1730-1800 on 11905 KWT 250 kW / 185 deg to EaAf Afan Oromo Mon-Fri
1730-1800 on 11925 LAM 100 kW / 132 deg to EaAf Afan Oromo Mon-Fri
1730-1800 on 12005 SAO 100 kW / 076 deg to EaAf Afan Oromo Mon-Fri
1730-1800 on 12055 SMG 250 kW / 130 deg to EaAf Somali
1730-1800 on 12140 IRA 250 kW / 275 deg to EaAf Afan Oromo Mon-Fri
1730-1800 on 13630 BOT 100 kW / 350 deg to CSAf Portuguese
1730-1800 on 13680 IRA 250 kW / 263 deg to EaAf Somali
1730-1800 on 13870 UDO 250 kW / 276 deg to EaAf Afan Oromo Mon-Fri
1730-1800 on 15720 GB 250 kW / 094 deg to CSAf Portuguese
1730-1800 on 17895 GB 250 kW / 094 deg to CSAf English

1800-1830 on 4930 BOT 100 kW / 020 deg to SoAf English Sat/Sun
1800-1830 on 4930 BOT 100 kW / 020 deg to ZWE English/Shona/Ndebele Mon-Fri
1800-1830 on 5940 SAO 100 kW / 126 deg to ZWE English/Shona/Ndebele
1800-1830 on 6080 SAO 100 kW / 335 deg to WCAf English
1800-1830 on 9645 NAU 250 kW / 160 deg to SDN Arabic Afia Darfur
1800-1830 on 11615 SMG 250 kW / 146 deg to SDN Arabic Afia Darfur
1800-1830 on 13630 BOT 100 kW / 350 deg to CSAf Portuguese Mon-Fri
1800-1830 on 13715 SAO 100 kW / 052 deg to SDN Arabic Afia Darfur
1800-1830 on 15720 IRA 250 kW / 255 deg to CSAf Portuguese Mon-Fri
1800-1830 on 15455 IRA 250 kW / 251 deg to ZWE English/Shona/Ndebele
1800-1830 on 15580 BOT 100 kW / 010 deg to CSAf English
1800-1830 on 17895 GB 250 kW / 094 deg to CSAf English

1800-1900 on 7495 IRA 250 kW / 340 deg to WeAs Pashto Deewa Radio
1800-1900 on 9310 UDO 250 kW / 300 deg to WeAs Pashto Deewa Radio
1800-1900 on 9780 UDO 250 kW / 300 deg to WeAs Pashto Deewa Radio
1800-1900 on 9965 UDO 250 kW / 311 deg to WeAs Pashto Deewa Radio
1800-1900 on 11905 KWT 250 kW / 185 deg to EaAf Amharic
1800-1900 on 11925 ISS 250 kW / 130 deg to EaAf Amharic
1800-1900 on 12005 ISS 250 kW / 130 deg to EaAf Amharic
1800-1900 on 12140 IRA 250 kW / 275 deg to EaAf Amharic
1800-1900 on 13870 NAU 250 kW / 140 deg to EaAf Amharic

1800-2000 on 11930 GB 250 kW / 184 deg to Cuba Spanish Radio Marti
1800-2000 on 13820 GB 250 kW / 174 deg to Cuba Spanish Radio Marti

1830-1900 on 4930 BOT 100 kW / 020 deg to SoAf English
1830-1900 on 5940 SAO 100 kW / 126 deg to ZWE English/Shona/Ndebele
1830-1900 NF 11865 SAO 100 kW / 100 deg to SoAf Kinyarwanda
1830-1900 NF 13660 BOT 100 kW / 010 deg to SoAf Kinyarwanda
1830-1900 on 15455 IRA 250 kW / 251 deg to ZWE English/Shona/Ndebele
1830-1900 on 15580 BOT 100 kW / 350 deg to CSAf English

1830-1930 on 9815 IRA 250 kW / 271 deg to CeAf French
1830-1930 on 17530 SAO 100 kW / 100 deg to CeAf French

1900-1930 on 4930 BOT 100 kW / 020 deg to SoAf English
1900-1930 on 9600 NAU 250 kW / 155 deg to SDN Arabic Afia Darfur
1900-1930 on 9775 SMG 250 kW / 146 deg to SDN Arabic Afia Darfur
1900-1930 on 9850 SMG 250 kW / 184 deg to CSAf English
1900-1930 on 11830 KWT 250 kW / 235 deg to SDN Arabic Afia Darfur
1900-1930 on 11905 DHA 250 kW / 225 deg to EaAf Tigrigna Mon-Fri
1900-1930 on 11925 ISS 250 kW / 130 deg to EaAf Tigrigna Mon-Fri
1900-1930 on 12005 BOT 100 kW / 010 deg to EaAf Tigrigna Mon-Fri
1900-1930 on 12140 IRA 250 kW / 275 deg to EaAf Tigrigna Mon-Fri
1900-1930 on 13870 NAU 250 kW / 140 deg to EaAf Tigrigna Mon-Fri
1900-1930 on 15580 BOT 100 kW / 350 deg to CSAf English

1900-2000 on 7485 IRA 250 kW / 344 deg to SoAs Learning English

1900-2100 on 5900 PHT 250 kW / 021 deg to EaAs Korean
1900-2100 on 7365 UDO 250 kW / 038 deg to EaAs Korean
1900-2100 on 9490 UDO 250 kW / 038 deg to EaAs Korean

1930-2000 on 9815 BOT 100 kW / 010 deg to CeAf French
1930-2000 on 15670 GB 250 kW / 045 deg to WeEu Radiogram Sun
1930-2000 on 17530 GB 250 kW / 094 deg to WeAf French

1930-2030 on 4930 BOT 100 kW / 020 deg to SoAf English
1930-2030 on 15580 BOT 100 kW / 350 deg to CSAf English

2000-2030 on 6005 SAO 100 kW / 100 deg to CeAf French
2000-2030 on 9815 BOT 100 kW / 010 deg to CeAf French
2000-2030 on 11900 SAO 100 kW / 114 deg to WeAf French
2000-2030 on 15730 GB 250 kW / 094 deg to WeAf French
2000-2030 on 17530 GB 250 kW / 094 deg to WeAf French

2000-2400 on 9565 GB 250 kW / 164 deg to Cuba Spanish Radio Marti
2000-2400 on 11930 GB 250 kW / 184 deg to Cuba Spanish Radio Marti

2030-2100 on 4930 BOT 100 kW / 020 deg to SoAf English
2030-2100 on 4940 SAO 100 kW / 030 deg to WCAf Hausa Mon-Fri
2030-2100 on 4940 SAO 100 kW / 030 deg to WCAf English Sat/Sun
2030-2100 on 6035 SAO 100 kW / 000 deg to WCAf Hausa Mon-Fri
2030-2100 on 6080 SAO 100 kW / 010 deg to CeAf English
2030-2100 on 7325 SAO 100 kW / 335 deg to WCAf Hausa Mon-Fri
2030-2100 on 9815 NAU 250 kW / 200 deg to WCAf Hausa Mon-Fri
2030-2100 on 9885 SAO 100 kW / 335 deg to WCAf Hausa Sat
2030-2100 on 9885 SAO 100 kW / 335 deg to WCAf French Sun
2030-2100 on 11885 SAO 100 kW / 020 deg to WCAf Hausa Mon-Fri
2030-2100 on 11900 IRA 250 kW / 255 deg to CeAf French Sat/Sun
2030-2100 on 15185 BOT 100 kW / 350 deg to CeAf French Sat/Sun
2030-2100 on 15580 BOT 100 kW / 350 deg to CeAf English
2030-2100 on 15730 GB 250 kW / 094 deg to WeAf Hausa Sat
2030-2100 on 15730 GB 250 kW / 094 deg to WeAf French Sun

2100-2130 on 9690 SAO 100 kW / 010 deg to CeAf French
2100-2130 on 9815 BOT 100 kW / 350 deg to CeAf French
2100-2130 on 9885 SAO 100 kW / 335 deg to WCAf French
2100-2130 on 11900 IRA 250 kW / 114 deg to WeAf French

2100-2200 on 6080 SAO 100 kW / 010 deg to CeAf English
2100-2200 on 15580 BOT 100 kW / 350 deg to CeAf English

2130-2200 on 7310 SAO 100 kW / 335 deg to WeAf Bambara Mon-Fri
2130-2200 on 9620 SAO 100 kW / 335 deg to WeAf Bambara Mon-Fri
2130-2200 on 12005 BOT 100 kW / 350 deg to WeAf Bambara Mon-Fri
2130-2200 on 13670 GB 250 kW / 094 deg to WeAf Bambara Mon-Fri

2200-2230 on 5905 PHT 250 kW / 270 deg to SEAs Khmer
2200-2230 on 9320 PHT 250 kW / 270 deg to SEAs Khmer

2200-2300 on 5895 IRA 250 kW / 065 deg to SEAs English Sun-Thu
2200-2300 on 5915 UDO 250 kW / 018 deg to EaAs English Sun-Thu
2200-2300 on 6135 UDO 250 kW / 030 deg to EaAs Chinese
2200-2300 on 7480 KWT 250 kW / 058 deg to SoAs English Sun-Thu
2200-2300 on 7575 PHT 250 kW / 270 deg to SEAs English Sun-Thu
2200-2300 on 9845 PHT 250 kW / 349 deg to EaAs Chinese
2200-2300 on 12150 TIN 250 kW / 313 deg to EaAs English Sun-Thu

2230-2300 on 7460 PHT 250 kW / 270 deg to SEAs Learning English
2230-2300 on 9570 UDO 250 kW / 018 deg to EaAs Learning English
2230-2300 on 11840 PHT 250 kW / 349 deg to EaAs Learning English

2300-2400 on 5895 PHT 250 kW / 275 deg to SEAs English
2300-2400 on 6185 UDO 250 kW / 280 deg to SEAs Burmese
2300-2400 on 7430 IRA 250 kW / 057 deg to SEAs Burmese
2300-2400 on 7460 PHT 250 kW / 270 deg to SEAs Learning English
2300-2400 on 7480 UDO 250 kW / 018 deg to EaAs English
2300-2400 on 7575 PHT 250 kW / 270 deg to SEAs English
2300-2400 on 9325 PHT 250 kW / 270 deg to SEAs Burmese
2300-2400 on 9570 UDO 250 kW / 018 deg to EaAs Learning English
2300-2400 on 11840 PHT 250 kW / 349 deg to EaAs Learning English
2300-2400 on 12150 PHT 250 kW / 349 deg to EaAs English

No comments:

Post a Comment